Sobotka Ivan

Ivan Sobotka (1927-2008), absolvoval roku 1951 AVU v Praze. Zpočátku byl na volné noze (do roku 1955), poté vystřídal několik občanských povolání: pracoval jako kartolitograf, nátiskař, obtahovač štočků, správce depozitáře NG. Velký význam mělo pro něj zaměstnání v podniku Zahraniční literatura, který se zabýval dovozem knih a kde měl možnost studovat umělecké monografie. Několik let pracoval také v dokumentačním oddělení Státního ústavu památkové péče. Od roku 1987 je v důchodu. Sobotka vystavoval sporadicky od 60. let, zejména na společných výstavách. Zásadní význam pro jeho práci mělo setkání s lidmi z okruhu Revolver Revue na začátku 90. let. Od té doby sílí zájem o jeho tvorbu a bylo uspořádáno již několik samostatných výstav – největší z nich v galerii Klatovy / Klenová.

[post_gallery]