Purkrábková Hana

Narozena 19. 8. 1936 v Táboře
Studia:
1951 – 1955 Průmyslová škola keramická, Bechyně
1955 – 1961 UMPRUM Praha
Účast na společných výstavách od roku 1962, samostatné výstavy od roku 1977
Zastoupení ve sbírkách:
AJG Bechyně – sbírky keramiky
Galerie Klenová
Moravská galerie Brno
CLAY STUDIO Philadelphia
UMPRUM museum Praha
QUALDO TADINO
NG Praha
Galerie umění v Chebu
Galerie Nové Město na Moravě
Soukromé sbírky:
Čechy, Německo, Belgie, Holandsko, USA
Výstavy:
1962 Mezinárodní výstavy keramiky Praha
1977 Museum Týn nad Vltavou (s Věrou Boudníkovou)
1985 Galerie umění v Chebu
1988 ATRIUM Praha (s K. Pauzerem)
1992 Galerie Litera, Praha Galerie „Knyrim“ Regensburg
1993 Moravská galerie Brno (s K. Pauzerem) Umělecká beseda Mánes Praha
1993 Umělecká beseda Mánes Praha
1995 Galerie „Groll Naarden
1996 Galerie Synagoga Hranice (s K. Pauzerem)
1997 Máselnice zámku Krumlov
Forum, Holešovická tržnice, Praha
1998 Městské divadlo Kolín (s K. Pauzerem)
Oba ve svém výtvarném projevu vycházejí z rozpolcenosti současného světa a podvojnosti, kterou v člověku zanechávají. Nahlížejí ji podobně, i když každý po svém. Hana s ženskou zvídavostí a jemností, Karel s intelektuální asketičností, Oběma je společné i téma prolínání světa lidí a světa zvířat, odkrývání animálnosti v člověku, rovněž přímost a sdílnost pohledu je podobná. Společná je i volba přirozeného materiálu, jímž je tvárná hlína, která jediná je schopna zachytit i ten nejjemnější dotek sochařových prstů.
Rozcházejí se ve zpracování zmíněné rozpornosti člověka a jeho vydělenosti ze sounáležitosti s přírodou. Hana ji stíhá žánrovými situacemi nestřežených postojů, gest i mimikou svých lidiček, vždy s humorem a ne bez zrnka štiplavého šibalství. Z bezprostřednosti vidění vychází i způsob, jakým zpracovává výtvarnou formu. Je jaksi naoko uhnětená, těstovitá, vychutnávající oblost vykynutých tvarů. Kolik výpovědí o člověku už sama v sobě ukrývá tato volba! Kolik je v ní zdánlivé plnosti žitého a chutného života, kolik je v ní ironie a pozorovací schopnosti…
Mahulena Nešlehová k výstavě v Galerii Synagoga

[post_gallery]