Ona B.

Narozena roku 1957 ve Vídni
Studia:
1973–1978 Hochschule für angewandte Kunst, (Profesor Adolf Frohner)
ONA B. je mimořádně citlivá umělkyně. Její obrazy jakoby byly průsvitné a mihotavé, zároveň se však zaměřují na důležité body, póly a silová pole. ONA B. hledá intenzitu, hlásí se k estetice smyslovosti, kterou zkoumá a zpochybňuje v složitých procesech. Nebrání se ani sarkasmu, jímž chce diváka „přimět“ k rozluštění uměleckého poselství.
ONA B. si připadá být vystavena ambivalentnosti situace, v níž jakoby musela stavět mosty mezi novým přístupem k spirituálnu a rituálům a jejich zakotvení ve světě chaosu. Kritickým okem pozoruje společnost, která se snaží udržet si alespoň zdání racionálního pohledu na svět. Vlastní zranitelnost je pro Onu B. zároveň rezervoárem uměleckých sil a vede ji k tomu, aby užívala „nebezpečných“ prostředků. „Nebezpečných“ z hlediska přísné (pozitivistické) avantgardy, jež nedůvěřuje „krásné“ estetice.
Protože se ONA B. pokouší rozšiřovat hranice svého uměleckého teritoria ve všech směrech, má odvahu prohmatávat se až k nezbadatelným světům fantazie a jejich náhražkám. Nikdy u ní nevíme, zda nás v duchu nejlepší rakouské tradice láká do pasti nejrůznějších tabu s naprostou vážností, nebo se záludným potěšením.
ONA B. čerpá pro svou práci jistotu ze sebereflexe a ze sebejistoty dané vědomím o ustálenosti vlastní umělecké osobnosti. Zdržíme-li se lyrických a hymnických parafrází obdivu, jež pro umělecké poznání není nutně zapotřebí, zdržíme-li se i vytváření ghet vlastního vykladačům trendů, avšak hledáme-li požitek z vyváženého díla, pak právě u Ony B. nalézáme vyrovnanost v mimořádné míře. A nebude nám chybět, že jsme se neptali po její pozici ve vztahu k ostatním výtvarníkům, neboť Ona B. usiluje o totálnost spočívající v sobě samé a pulsující ve vysokém napětí.
Dílo vyzrálé umělkyně, jakou ONA B. jistě je, se od takzvaného mladého umění neodlišuje jen tím, že by třeba její díla měla větší sílu výpovědi nebo vynalézala stále nové věci, ale spíše důkladností, s níž ovládá médium umění. Ta jí umožňuje kdykoli ztvárňovat komplexní citové světy, vždy s novými aspekty a v nových souzvucích. Tím, že vstřebává vyvstalé situace, daří se jí přenést své mystické představy do určitého časem i místem definovaného prostoru a usměrňovat tak vášně i síly, aby se staly prvky konkrétního procesu. ONA B. vytváří ve svých instalacích rafinovaná pole napětí. Emanace malby poukazující s téměř iritující uvolněností k nekonečnu je dramaticky spjata s volně stojícími objekty. ONA B. používá stále nové a nové materiály a hraje si s nimi, prosta jakýchkoli stylistických či formálních tlaků. Nepostupuje při tom podle žádné strategie. ONA B. usiluje o extrakty své vlastní skutečnosti, neboť její umění je prodlouženým vnímáním vlastního myšlení, vlastních citů i citlivosti.
Wolfgang Denk, únor 1993

www.ona-b.com

[post_gallery]