Beran Zdeněk

Zdeněk Beran (nar. 1937) patří k výrazným umělcům české výtvarné scény.
V letech 1956–1962 studoval na AVU v Praze v ateliéru prof. Vladimíra Sychry.
Byl členem skupiny umělců, kteří si říkali Somráci a zúčastňovali se neoficiálních Konfrontací, kde se v roce 1960 formoval tzv. český informel. Od druhé poloviny šedesátých let se v jeho tvorbě prosazovaly figurativní prvky. Zdeněk Beran má za sebou řadu samostatných přehlídek a účastí na významných společných výstavách doma i v zahraničí. Od 90. let vede ateliér klasické malby na pražské Akademii.
Díla ve veřejných sbírkách:
Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Hradec Králové, Galerie Montanelli, Galerie Zlatá husa, Muzeum Kampa, Alšova jihočeská galerie, Muzeum umění Olomouc,
Galerie středočeského kraje

[post_gallery]