Benda Václav

Narozen 25. 6. 1948 v Liberci
Studia:
1975 – 1981 Akademie výtvarných umění v Praze (atelier prof. Karla Součka)
Zastoupení ve sbírkách:
Národní galerie v Praze
České muzeum výtvarných umění v Praze
Galerie B. Rejta v Lounech
Oblastní galerie v Liberci
Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem
Severočeská galerie v Litoměřicích
soukromé sbírky v Čechách i v zahraničí
Národní památník Terezín
Kolektivní výstavy (výběr)
1981 – OG Liberec – Přehlídka tvorby mladých severočeských umělců
1983 – OG Liberec – „Člověk a svět“
1983 – 1984 – Špálova galerie, Praha – „Člověk naší doby“
1984 – ÚKDŽ, Praha – Současné umění Liberecka
1984 – 1985 – Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice – Mladí malíři ČR
1988 – Městská knihovna v Praze, Praha – Z nových zisků Národní galerie
1988 – Lidový dům Vysočany, Praha – „Jeden starší – jeden mladší“
1989 – Palác kultury, Praha – „Úsměv, vtip a škleb“
1990 – Palác Kinských, Praha – Z nových zisků Národní galerie v Praze
II. díl Kresba a grafika
1990 – Moravská galerie, Brno – Současná česká kresba
1990 – 1991 Neohební – 70. léta – Helsingin kaupungin taidemuseo, Wäimö
Aaltosen taidemuseo, Cheap Cartier Replica Joensuun taidemuseo, Rovaniemen taidemuseo
1991 – Mladá fronta, Praha – „Lipany poprvé“
1992 – Naarden, Holandsko – 5 československých umělců
1992 – Jízdárna Pražského hradu, Praha – Národní galerie – Přírůstky českého umění 20. století z let 1989 – 1992
1992 – Povážská galeria umenia, Žilina, Slovensko – Česká a slovenská kresba
1993 – Galerie Atelier – Obecní dům, Praha – Česká a slovenská kresba
1993 – Galerie V. Špály, Praha – Liberecký okruh
1995 – Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně – Kresba nebo obraz
1996 – Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – „Opakované příběhy“
1996 – České muzeum výtvarných umění v Praze, Moravská galerie v Brně, Státní galerie v Chebu – „Umění zastaveného času“
1997 – Galerie města Bratislavy (Pálffyho palác) – Česká groteska
1997 – 1998 Galerie hlavního města Bratislavy – Opakované příběhy
2000 – České muzeum výtvarných umění v Praze – Dva konce století
2001 – Muzeum peněz, Kutná Hora – obrazy
2001 – Severočeské muzeum v Liberci, Cartier Replica WatchesMalá výstavní síň v Liberci – Experimentální krajina – fotografie
2002 – III. Nový Zlínský salon
2002-2003 – Současný akvarel- Galerie Navrátil – Praha, Galerie Caesar-Olomouc, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Měsíc ve dne-České Budějovice, U Dobrého pastýře a Kabinet- Brno

2003 – Mánes – Praha – Prazdroj české kultury- umění inspirované pivem

Samostatné výstavy (výběr)

1983 – Makromolekulární ústav ČSAV, Praha – obrazy, kresby
1984 – Dílo, Liberec – kresby
1984 – Klub Futurum, Praha – kresby
1986 – Malá výstavní síň OKS, Liberec – obrazy – cyklus Nemocnice
1986 – Výstavní síň E. Filly, Ústí nad Labem – obrazy – cyklus Nemocnice
Uzavřena bezprostředně po vernisáži.
1986 – Naivní divadlo Liberec – obrazy
1991 – Galerie A, Most – obrazy, kresby
1991 – Galerie L Oeil de Boeuf a Paris, Galerie du Quartz a Brest
(spolu s J. Načeradským, V. Novákem a I. Ouhelem)
1992 – Nová síň, Praha – obrazy
1992 – Galerie Litera, Praha – kresby
1992 – Oblastní galerie, Liberec – obrazy, kresby
1992 – Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary – obrazy, kresby
1992 – Galerie De Gang (Van der Dussen), Delft, Holandsko – kresby
1994 – Výstavní síň E. Filly, Ústí nad Labem – obrazy, kresby
1994 – Galerie J. Krále, Dům umění města Brna – „Pocta P. Brandlovi“
1996 – Galerie Litera, Praha – „Velké téma“ – Motáky – instalace
2000 – Galerie Navrátil, Praha – „Slzy“ – obrazy, grafika
2003 – Piercing – Galerie Na půdě – Vrchlabí
2003 – Piercing –Malá výstavní síň Liberec
2004 – Piercing- Galerie Navrátil – Praha

Malíř Václav Benda by datem ukončení vysokoškolského studia měl patřit k postmodernistické generaci, ale datem svého narození, lidskou zkušeností a svou vlastní tvorbou s důrazným akcentem na obsah výtvarného díla, patří do velké skupiny výtvarných umělců, které jsme si zvykli nazývat střední generace. Ovšem díky okolnostem na rozdíl od generačních vrstevníků, jejichž počátky jsou spjaty s první polovinou sedmdesátých let, bilancuje Benda teprve první desetiletí své tvůrčí aktivity.
Lidské figury, Cartier Replica svědectví o člověku je základem již jeho prvních obrazových výpovědí. Postavy, které žijí na jeho plátnech svůj příběh, jsou lidé našich dnů a jejich příběh, zdánlivě banální, všední událost, která často hrozí přerůst v malé všední drama, se snaží nám s osobním zaujetím přiblížit. Snad právě proto dodávalo těmto záznamům „ikon“, které zachycovaly opuštěné starce dožívající ve své samotě, či „rozhovorů“, které neměly konců ani začátků, často pečeť osudovosti. Dynamika těchto obrazů není ještě založena na pohybu figur, ty jsou více méně statické, ale na napětí mezi zobrazovaným tématem a tvůrcem.
Tato varovná mementa někdy s rysy humanistického patosu se záhy mění a dostávají ironizující a často až groteskní charakter, Ten je často obsažen i v lapidárním názvu, vizuelně zdánlivě humorná groteska má postupně v podtextu narůstající sžíravou satiru. Tak dospívá Benda od cyklu obrazů „mašinek“ a „maňásků“ na konci osmdesátých let až k cyklům „bust“ a „spreyovačů“, Cheap Breitling Replica tedy od karikatury člověka jako součásti konzumního společenství až po karikaturu výrazně politizujícího obsahu (…)
Naďa Řeháková v katalogu výstavy v Nové síní, Praha 1992

[post_gallery]