Rudolf Volráb

Obrazy (a kresby)

Galerie Navrátil | 5. 3. 2018–27. 4. 2018

Rudolf Volráb 1933–1969

Přečetl jsem kdysi o Rudovi na zahájení výstavy kratičkou esej, která pak byla otištěna v jeho monografii. Myslím, že to bylo moje nejúčinnější povídání o něm. Opakovat se sice už nechci, jenže, co naděláš: mnoho nového asi nepovím. Že je Rudolf Volráb velký umělec, možná největší, vidíte sami. A lépe by o tom mluvil fundovaný teoretik. Pro mne byl Ruda neskutečně zajímavou osobnost, můj přítel a ochránce. Běda, když na mne někdo zvedl hlas. Měl překrásné ruce, štíhlé prsty. Moc toho neřekl, ale vždy to bylo výstižné. Nemluvil žargonem. Mlčky jsme prohulili, prokouřili mnoho času, sem tam nějaká poznámka k rozmalovanému obrázku. Žít mezi umělci a spolu s nimi bylo krásné. Vezmu-li namátkou, má setkávání s Františkem Tichým, Janem Bauchem, Janem Slavíčkem, mým učitelem Kaplickým, Bedřichem Stefanem, Zdenkou Strobachovou, Jiřím Johnem, Boštíkem, Adrienou Šimotovou, Janem Koblasou, s Načeradským a mnoha dalšími a to jmenuji jen ty, co už mezi námi nejsou. Ty chvíle byly nesmírně obohacující, od zážitků hlubokého zamyšlení až po orgie veselí, fantasmagorie. A chlastu. To tenkrát umělci uměli. S Rudolfem Volrábem je tu navíc hluboká brázda srozumění, jak to jen mám říct? Hledaje případnou větu, vychrstnu do vás několik blouznivin. Možná, že rozevřením zdánlivě nesmyslného, dobereme se často více podstatného, nebo aspoň zajímavějšího, než je opsaná skutečnost. vlnou hrozivou slova jsou tichem mrazivým se nesou nejsme jen něčí sen? Dokonáno jest V rozebrané ulici štítivá číše hoří v rumišti na skládce rozpůlený karafiát láká do svých plátků zelenou libost s každou prošustrovanou vteřinou pronikavě zklamána zahořklá játra na smrt jdou ve znamení úbytku slov smutku sobolích kožešin vábí vřídek jehnědy svůj stín bojím se rázného škrtu pera hluchého ticha změn zvířeného prachu prázdného pole a strachu

prof. Vladimír Kopecký ak.mal.