Valerie Suchánová

Krajiny

Galerie Litera | 5. 11. 2015–27. 11. 2015

Od expresionistických začátků s kořeny v americkém abstraktním expresionismu, přechází v posledních třech letech k vlastní formě vnímání krajiny. Její obrazy nejsou lyrické, jsou založeny spíše na prostém vnímání české krajiny a na její interpretaci vlastním způsobem.

Jde o viděné okamžiky (situace), které jsou zpracovány s časovým odstupem, avšak nejsou dotvořeny představami. Čistá abstrakce obohacená o vnitřní pohyb není vždy zbavená dějových traumat, a tak přes použité barvy působí vlastně smutně. Pokud zobrazuje květinu, je to pouze symbol květiny. Květina jako znak, jako symbol, je součástí určité situace v krajině. Její způsob vnímání krajiny je výlučný, obrazy jsou na první pohled rozpoznatelné, i přes zřejmou poučenost českým výtvarným uměním.

Valerie Suchánová nedělá to, čemu se říká aktuální umění, ale zvolila složitější cestu – dělat si svoje ve svém vlastním čase. Pomalá a postupná práce tak může vyjevit, co se skrývá pod povrchem věcí, a co je svým způsobem absolutně platné. Vnímaná realita je sice posunuta do hraniční sféry, ale není to fikce, spíše vzpomínka, jakási dychtivost s odstupem. Celková struktura obrazu podléhá jednotnému hledisku. Zobrazená událost má svůj vlastní systém vztahů, soustřeďuje se do jednoho okamžiku. Není však zajatá ve vlastním prostředí, jedná se o otevřenou realitu.

Všechny části existují jen s ohledem na celek, přestože některé z obrazů jsou prostorem, v němž se mísí a naráží na sebe množství obrazů. Nepřímo tak Suchánová ve svých pracích zprostředkovává harmonii setkání se sebou samou, minulostí i přítomností.