Tomáš Kaňkovský

Opuštěné stavby

Galerie Litera | 1. 10. 2015–30. 10. 2015

1. 10.–30. 10. 2015

Socha jako architektura, architektura jako socha.

Kaňkovského tvorba nás oslovuje protikladem jasnosti a nezařaditelnosti. To, co vidíme, jsou objekty, to co vnímáme, nejsou ani sochy, ani stavby, je to něco mezi žánrem sochařství a žánrem architektury. Tomáš Kaňkovský reaguje na situaci výtvarného umění, v níž se vyčerpávají možnosti isolovaných kategorií výtvarné tvorby, a směřuje své dílo tam, kam jej vede jeho talent i školení, tedy k interakcím práce s materiálem a s koncepty vnímání objektu a prostoru prostřednictvím kresby, modelace, instalace. Cestu k svému dílu nalezl v ateliéru profesora Jiřího Beránka, u něho objevoval možnosti kombinací práce v kameni a ve dřevě, v přírodě i v architektuře. Na rozdíl od Beránka, Kaňkovský dává architektuře daleko více místa a pozornosti. Zahrnuje motivy její tektoniky i povrchů a siluet do poetiky svého výtvarného díla. Nechybí v ní i aluze na stavby a architektonická témata avantgardní i historické minulosti.

Tomáš Vlček