Miroslav Mařenec

Jednou se tam sejdem všichni

Galerie Litera | 5. 5. 2014–30. 5. 2014

Miroslav Mařenec – Jednou se tam sejdem všichni (do 30. 5.) Miroslav Mařenec (*1963), původní profesí strojní inženýr, je loňským absolventem ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. Kromě tohoto ateliéru studoval také jeden rok v ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. Na současné výstavě v galerii Litera prezentuje jedenáct maleb, většinou namalovaných během posledního roku. Ve čtyřech malbách se autor po svém vyrovnává se zadáním akademického aktu a drapérie, ve zbytku navazuje na svou předchozí předmětnou tvorbu. Obrazy Bezvýznamné setkání 6. a 7. pokračuje volný cyklus započatý v diplomové práci. Téma posledních pěti obrazů prozrazuje autorovy sběratelské sklony k přírodninám a kuriozitám. Výstava dostala název od dyptichu zobrazujícího obojživelníky a plazy naložené v lihu, jehož načervenalá barva evokuje nějakou blíže neurčenou apokalyptickou vizi. Autor nefabuluje novou realitu a nezatěžuje obrazy významy, a to ani zdánlivými. Je nestranným pozorovatelem věcí a lidí a vybírá si náměty, které považuje za výtvarně zajímavé. To ovšem neznamená, že by do jeho maleb nějaké významy v druhém plánu nemohly pronikout. Je na divákovi, zda si nějaké najde.