A. R. Penck

Aktuální situace

Galerie Litera |19. 9. 2012–2. 11. 2012

A. R. Penck
* 15. října 1939 Drážďany
Německý malíř, grafik, sochař a pedagog.

A. R. Penck, vlastním jménem Ralf Winkler, se narodil v Drážďanech, kvůli bývalému totalitnímu režimu byl nucen žít na okraji společnosti a vykonávat různá příležitostná zaměstnání – topič, listonoš, noční vrátný.

Roku 1980 Penck přesídlil z východní části Německa do západní. Podobně tak učinili před ním i další malíři – Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke či Blinky Palermo.

Zatímco jsou jeho obrazy v začátcích ovlivněny zejména Rembrandtem a klasickými modernisty, například Picassem, po emigraci do Západního Německa se jeho tvorba řadí k vlně neoexpresivní malby, této vlně se také říká „noví divocí“. Pro tento malířský směr, projevující se nezávisle na sobě v 70. letech minulého století v celé Evropě, byl klíčovým znakem dynamismus, spontaneita, citace z minulých uměleckých stylů a návrat k obrazu jako takovému.

Jeho malby se vyznačují primitivním pojetím lidské figury. Figura se pro něj spíše stává znakem. Bytosti redukované do šifrovitých zkratek vyplňují obrovské formáty jeho pláten, stejné figury nalezneme i v jeho grafikách.

Penckova tvorba ukazuje umělcovu fascinaci popularizačním výkladem různých informačních teorií a společenských systémů stejně jako přenosem vědeckých paměťových modelů, kódů a struktur do výtvarného umění.

Kromě obrazů vytvářel také sochy, ve kterých využívá stejných principů jako v malbě. Sochy buduje z obyčejných materiálů, dřeva, lepenky, lahví, plechovky nebo staniolu, ale i z bronzu nebo mramoru.

Penckova tvorba se prosadila na západě v 70. a 80. letech minulého století. Svými díly byl rovněž zastoupena na důležité výstavě Nové umění v Tate Gallery v Londýně v roce 1983.

Od roku 1988 působil na umělecké akademii v Düsseldorfu, kde se stal profesorem malířského ateliéru.