Kateřina Štenclová

RECYKLUS

Galerie Navrátil | 9. 3. 2011–29. 4. 2011
 
Mým tématem zůstává světlo barvy-ne skoromonochromní ale vícebarevné.

Zajímá mne relativnost uzavřenosti obrazu do jeho formátu. Dříve jsem se snažila o překročení tohoto uzavření v instalacích, dnes o to usiluji jinak.

Vycházím ze stop dokončených gest, které přesáhly při malbě malovaný obraz a zašpinily tak igelitové podložky. Z těchto ready-made, které si léta schovávám, jsem vytvořila igelitové obrazy, u kterých ovlivňuji pouze formát. Takto vzniklé obrazy se staly pro mne inspirativním zdrojem. Vytvářím k nim příbuzné malované podoby, někdy s vymezením čisté monochromní plochy, jindy zvětšuji detaily igelitových obrazů.

Z hotových igelitových obrazů fotografuji detaily.

V celkové konfrontaci tří různých pracovních postupů chci zkoumat měřítko, světelnou a prostorovou iluzi.

U igelitu mě fascinuje nahodilost, chaos a náhoda. Při malování používám široké ploché štětce, jejichž výrazné stopy by měly prorážet matnější plochu s odlesky mým dynamickým pohybem. U fotografií mě vždy překvapuje ztráta reálného pocitu z fyzického prostoru.

V těchto vzájemných srovnáních chci obhájit jedinečnost malby.

Kateřina Štenclová