ONA B.

SKANDÁL V RÁJI

Galerie Navrátil | 22. 11. 2010–25. 2. 2011
 
Podpatky jsou symbolem krásy, mládí a atraktivity, zatímco berle představují stáří, zdravotní postižení a křehkost.
Kombinace těchto protikladů ukazuje neoddělitelnost pólů v řece života.
Berla pomáhá při chůzi – podpatek je ozdoba a evokuje erotiku.
Bota s podpatkem může sloužit také jako berlička smyslnosti, je často vnímána jako ztělesnění smyslnosti, je ovšem stejně tak omezením ve volném pohybu, mění přirozené držení těla, napíná a dělá vyšším, vyžaduje umění balancovat, mění pohyb, chůzi i vnitřní postoj.Berlobota na podpatku umožňuje vnímat balancování, které každý v životě provádí.
Obratně či neobratně. Ale vždy mezi podpatkem a berlemi. Vědomě či nevědomě.