Roman Ťalský

Rethro Tall Prostě svařeno


Galerie Litera | 2. 2010–26. 2. 2010

Léta sváru: kovové plastiky z let 1984–2009
kolekce převážně abstraktních soch z oceli a bronzu, kde kromě tvaru působí
materiál a jeho zpracování – inspirací je povrch i struktura – věci tak
působí jako prostorová koláž
vystavené práce jsou tvořené technikou svařování elektrickýmm obloukem
/balená elektroda nebo metoda Wig pod argonem/ převážně z nalezených tvarů v
industrialních provozech, které jsou většinou řezané acetylenovým plamenem
nebo vodnim paprskem, na závěr dobrušované bruskou

první ocelové práce byly po svaření natírané barvou, pozdější jsou nechávané
v přírodní podobě oceli nebo zakonzervované rzi

bronzové plastiky jsou postaveny na kombinaci ploch leštěných a patinovaných
zde u použitých často velmi přesných tvarů je zas protipólem odlitek
přírodního charakteru pripomínající větve či lávu
novější práce – objem soch je jen naznačen či vymezen svařenou sítí, kde
svár jako detail se stává součástí díla