Ivan Chatrný

Tisky 1969–1981

Galerie Litera | 24. 11. 2010–14. 1. 2011

Dílo předčasně zemřelého Ivana Chatrného (1928–1983) je zatím stále dostatečně neobjevenou kapitolou českého umění, i když v šedesátých letech docela intenzívně vystavoval. Jeho tvorba je představena prácemi s rastry základních geometrických útvarů, nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na plochých filmech vrstvil, překrýval, převáděl do negativu. Výsledkem jsou skladebně nesmírně bohaté a neočekávané struktury geometrických útvarů. Rastrové struktury tiskl technikou sítotisku a bohatě užíval možností překrývání či kombinací v ploše.
 
Ivan Chatrný (1928–1983)
Studia:

1943–1946 ŠUŘ Brno
1946–1949 vyučen litografem
Zaměstnání:
1950–1968 fotograf Grafia Brno
1969–1983 odborný učitel na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno