Ivo Pelichovský

Panelstory

Galerie Litera | 6. 10. 2009–30. 10. 2009

Ivo Pelichovský se v projektu Panelstory snaží prostřednictvím souboru velkoformátových kreseb o alespoň částečnou rehabilitaci panelové výstavby uplynulých čtyřiceti let. Záměrem není laciné vyzdvihování ani ironizace tohoto fenoménu, ale pokus o svébytný pohled na sídlištní kulturu očima člověka, který na sídlišti žije a v panelovém domě prožil podstatnou část svého života.Cílem autora je ukázat panelovou výstavbu v širších souvislostech – mimo jiné jako místo každodenního života desetitisíců lidí, pro něž se stalo přirozeným zázemím, domovem.

Vystavený cyklus zároveň završuje volnou industriální trilogii, započatou v roce 2005 souborem Stroje. Pelichovský i zde použil svou charakteristickou, neobyčejně náročnou a precizní techniku kresby gelovými propiskami za pomoci příložníku, ale v tomto případě ji dovedl až do extrému. Jestliže už u minulých cyklů postupně oprošťoval svůj kresebný výraz a zbavoval kresby všeho, přebytečného“, zde dospěl až k čistě minimalistickému projevu.

Většina kreseb zachycuje stylizované, vyabstrahované detaily fasád panelových domů, jen v několika málo případech vidíme náznaky
reálných staveb. Jde o panelové domy různého stáří (počínaje domy z 1. pol. 60. let, které snesou i přísnější estetická měřítka, až po neinvenční, králíkárny“ z 80. let 20. století), svým způsobem tedy sledujeme příběh panelové architektury.