Kurt Straznicky

Kunstharz–Objekte

Galerie Litera | 27. 11. 2007–5. 1. 2008

Hlavním pracovním materiálem rakouského sochaře Kurte Straznickeho je již mnoho let umělá pryskyřice. V útvarech z umělé pryskyřice rozeznáváme nejasné nebo částečně zřetelné postavy, které jakoby ztuhly v materiálu a působí jako památeční snímky. Figury nebo předměty ukazují svůj vzhled, ale ne nitro, prezentují se spíše jako přetvořené vzpomínky. Obrázky ztuhlé v umělé pryskyřici, nikdy ale nevzbuzují dojem klidu. Hra s vnímáním sází na to, že figury jsou sice rozpoznatelné, ale zároveň se nám vzdalují. Obklopeny průhledným materiálem, chrání si svoje zranitelné nitro, aby je zároveň umocnily. Zůstávají viditelné, ale přesto se zbavily vizuálního přístupu. Médium zahalí obraz jako prostor vitríny, tvoří zároveň i samu vitrínu.