Jean-Claude Saudoyez

Sochy vypravěčky

Galerie Navrátil | 13. 3. 2008–24. 4. 2008

Jean-Claude Saudoyez – narozen 1944, belgický sochař, malíř, keramik a ilustrátor, v Čechách vystavuje poprvé

Sochy vypravěčky
Řadíme-li sochaře Jean-Claude Saudoyez z hlediska dějin umění do francouzské komunity v Belgii, lze jej považovat za následovníka Magrittova a zároveň dávných kovářských mistrů. A stejně jako dříve kovářští tovaryši, Saudoyez putuje se svým dílem po Itálii, Holandsku, Rumunsku, Německu a dalších evropských zemích.

Saudoyezovo dílo připomíná paradoxně určitý druh rigorózního surealismu, s logickou fantazií, nekonveční řemeslo.
Předměty, které vytváří, nabývají blízkých, povědomých podob, se vztahem k evropské mytologii : k andělům, rytířům, dobrým vílám a kouzelníkům… Kulturní odkazy zachycuje do podstaty, jako legendy, které živily kolektivní představivost dávných generací.
Železu – materiálu, který miluje, dává brilantní formy. Obleky svářené přesným svarem, boty ve stylu vyšívaných střevíců z doby inkvizice, které se dají nosit pouze v erotických sadomasochistických snech, boxerské rukavice, připravené na budoucí zápasy šampiónů všech vah.
Řemeslník, který vytváří fantastický okřídlený nábytek bez ohledu na zákon zemské přitažlivosti. Nezajímá ho užitnost předmětů a vymýšlí si takové, které svou funkčnost připomínají pouze vzdáleně. Všechna díla, která vytváří, svědčí o zaujetí materiálem, který dokonale řemeslně zpracovává i o svérázném humoru a potřebné dávce tajemství, které do svých prací vkládá a tím je povyšuje z řemesla na umění.

Tělo by se nepodařilo obléci se do živůtků, suknic a košil… jejich rigidita je v přílišné opozici s živočišnou poddajností lidského těla. Pokud by se na hlavu daly nasadit jeho helmy nebo klobouky, staly by se z nich na věčné časy záhadné kovové masky, jejichž tajemství prošlo dějinami lidstva. Pokud by se živý tvor pokoušel používat tyto realizace, dostal by se do neřešitelných situací. Musel by se metamorfovat, přesvědčit svou tělesnou schránku, aby se přizpůsobila tvarům vytvořeným pro imaginární kreatury. Takové, které jsou schopné se převtělit do mimočasových alchymistů a proniknout do území utopických kmenů.
 

Saudoyez sám žádný výklad svých soch a objektů nenabízí, nechává diváka, aby zapojil svoji fantazii a představivost, aby si divák sám hledal významy a vysvětlení tajemství, která – možná – vyprávějí.