Marcela Podzemná

Marcela Podzemná

Galerie Litera | 2. 9. 2008–26. 9. 2008

V Praze existuje již řada galerií, jenž prezentují současné výtvarné umění. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že většina návštěvníků výstav je vždy z okruhu vystavujících a úzké skupiny umělců, kritiků a příznivců výtvarného uměni. Širší veřejnost, pokud jde vůbec na výstavu, zajímají většinou známá a osvědčená jména.

Velmi podstatnou roli v této situaci sehrávají média. Oč větší pozornost se věnuje jiným uměleckým discilpínam např. filmu a divadlu, tím méně prostoru se dostává na současné umění.

Důležitým faktorem je i určitá srozumitelnost díla – klasický obraz, sochu nebo fotografii ocení snad každý. Jinak je tomu u děl konceptuálniho charateru, kde často dochází k překračování hranic mezi jednotlivými disciplínami a médii a tím je mnohdy znesnadněna čitelnost dila. Zejména mladí autoři rádi preferují multimediální způsob práce mixující styly a prostředky. V takových případech je zcela nezbytné mít k rozluštění a dešifraci díla dostatečné množství vstupních informací. Většina výstav současného umění však běžného diváka ignoruje a spíše odrazuje, než aby mu vycházela vstřict. Tím se propast nezájmu o současné umění jen prohlubuje.

Jedno z možných východisek z této situace je cesta směrem k větší interaktivnosti vystavovaných projektů. Nenásilně vtáhnout návštěvníky do připravené akce, prostředí, dát jim možnost komunikovat s vystavenými díly.

Mým záměrem je imitovat divákovi důvěrně známé prostředí v prostorách galerie.

Celá instalace má charakter jakéhosi informačního centra nebo obchůdku s nezbytným potřebným vybavením. Zde prezentuji své práce ve známé formě letáků, pohlednic, ap. Tento materiál je návštěvníkům k dispozici a každý má možnost odnést si z výstavy vybrané artefakty. Nedílnou součástí instalace jsou malby na kartonech, kde často kombinuji malbu s textem a stříkáním přes šablony. Tato forma práce mi umožnuje poměrně rychle a otevřene reagovat na aktuální i historické, sociální, kulturní, politické či jiné události. Především se však na ně mohu dívat z jiného zorného úhlu a pozměnovat jejich zažité významy.

Tyto práce částečně vycházejí z malého formátu pohlednic, které do jisté míry fungují jako můj skicák.

Cílem celé akce je přilákat kolemjdoucí, kteří do galerie obvykle nevstupují a nabídnout jim možnost

vnímat a poznat současné umění trochu z jiné strany.

Chci také upozornit na mnohdy přehnanou sofistikovanost a nedostupnost výtvarného umění. Ať už se to týká finančního hlediska nebo nepřístupnosti a nečitelnosti díla jako takového. Neméně důležitý je i jistý druh osvěty. Stále přetrvává mezi lidmi zkreslený pohled na výtvarné umění. Dnešní umělec není jen zručný krajinář nebo portrétista, je ve své podstatě hlavně přemýšlivou bytostí s vytříbenou senzibilitou a neomezenými možnostmi, jak se vyjádřit ke světu.

Marcela Podzemná

http://marcelart.net
narozena 17. 8. 1977 ve Vsetíně
žije a pracuje v Praze

Studia:
2004 stáž v Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově
2000 stáž na l‘Ecole Supérieure des Beaux–Arts Marseille
1995-2002 VŠUP Praha – ateliér malby – prof. Pavel Nešleha
1991-1995 SUPŠ Ostrava–Poruba (užitá malba)

Společné výstavy:
2007 „Prague Art Block“ – Galerie Trafačka – Praha
2007 „Hrubý domácí produkt“ – Galerie hlavního města Prahy
2005 Art Prague – prezentace CNACC Nippon – Mánes, Praha
2005 „Czech – Nippon U35“ – Gallery Saibi, Matsuyama
2004 „Czech – Nippon U35“ – Red Brick Warehouse, Yokohama
2004 „Domácí stránka“ – Galerie Doubner – Praha
2003 „Passion“ – Kunstsammelungen des Bistums – Regensburg
2002 Diplomky 2002 – „Přijď ke mně“ – Galerie NoD – Roxy, Praha
2000 „Portrét roku 2000“ – Klatovy – galerie U bíleho jednorožce
2000 „Přechodné úkazy“ – sklepení letohrádku královny Anny
2000 „Ost–Erweiterung“ v Kreiswehrersatzamt – Berlín
2000 výstava v Kulturverein Brücke 7 – Berlín
1998 „Zelená“ – AVU Praha
1996-1997 sympozia v Panenském Týnci

Samostatné výstavy:
2008 „Agitka“ – Galerie Jána Šmoka – Jihlava
2007 „Made in China“ – Galerie Makráč – Praha
2007 „Obrazy –50%“ – KC Bazilika – České Budějovice
2006 „Madony“ – Galerie Dinitz – Praha
2005 „Suvenýry“ – Galerie Litera – Praha
2005 „Speciální nabídka“ – Galerie Doubner – Praha
2005 „Remady“ – Galerie Rozehnal – Praha (s Alešem Fulínem)
2004 „Remady“ – Přerovský zámek – Přerov (s Alešem Fulínem) 2003 „Tváře“ – zámek Kinských – Valašské Meziříčí
2002 „Bez omezení“ – Galerie Pokorný – Prostějov
2000 „Cherche la femme“ – Galerie Pokorný – Prostějov
(s Martou Hošťálkovou)