Konkret

Galerie Litera | 5. 6. 2008–27. 6. 2008

Konkrétní umění a geometrická abstrakce 60. a 70. let

Na této výstavě budou vystaveny práce na papíře, která vznikly v období mezi lety 1966–78. Zastoupeni jsou autoři, kteří v těchto letech spolupracovali s některými německými galeriemi, které se na tento druh umělecké tvorby specializovaly (galerie Teufel, nebo galerie Hoffmann), například Karel Malich, Jan Kubíček, Zdeněk Sýkora, Miloš Urbásek, František Kyncl, Hartmut Bőhm, Dieter Ruden, a další.