Terry Haass

Grafika

Galerie Litera | 30. 1. 2007–2. 3. 2007

Narodila se v Českém Těšíně roku 1923. Před válku žila se svojí matkou Adolfínou a mladším bratrem Ferdinandem u svého dědečka Ferdinanda Grimma v Mohelnici. Studovala na odborné dívčí škole v Olomouci. Po obsazení Sudet německou armádou v roce 1939 opustila společně s matkou a bratrem zemi. Důvodem pro emigraci byl jejich židovský původ. V témž roce přichází do Paříže, kde zahájila studia na Ecole des Beaux –Arts. Po vypuknutí války mezi Německem a Francií odchází přes Portugalsko a Španělsko do New Yorku, kde záhy získala stipendium na Art Student’s League. Během svého desetiletého pobytu ve Spojených státech studovala umění, pracovala v proslulém Atelier 17 vedeném grafikem S. W. Hayterem a setkávala se s předními představiteli abstraktního expresionismu (Jackson Pollock, Willem de Koonig, Franz Kline a další). V roce 1950 začala vyučovat grafiku v New York City College a setkala se s Albertem Einsteinem, jehož teorie o prostoru a čase ovlivnili její další tvorbu Koncem roku 1951 se vrací do Paříže a zahajuje uměleckou činnost v ateliéru Rogera Lacouriere na Montmartu, kde se setkává s dalšími významnými umělci (Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson a mnozí další). Vedle umělecké tvorby se věnuje i studiu archeologie. Po získání diplomu z klasické archeologie na Ecole du Louvre se účastní četných výzkumů v Turecku, Libanonu, Izraeli, Íránu a Afganistanu. Poznatky z výzkumů se odráží nejen v jejím výtvarném projevu, ale i v činnosti literární. Během šedesátých let se zabývá výtvarnou tvorbou a archeologií, zatímco od počátku sedmdesátých let se zaměřuje především na umění (malba, grafika a plastiky z plexiskla a oceli). Její díla jsou vystavována v předních galeriích ve Francii, Itálii, Německu, Spojených státech a v dalších zemích. Mezi četné ocenění tvorby Terry Haass patří Stříbrná medaile za plastiku z Bilan de l‘Art Contemporain, Quebec, Kanada a zlatá medaile za plastiku Akademie Leonardo da Vinci, Řím, Itálie. Její práce jsou zastoupeny v celé řadě nejvýznamnějších veřejných sbírek jako například: Museum of Modern Art, New York; Guggenheim Museum, New York; Museum of Art, San Francisco; Smithsonian Institute, Washnigton, DC; Kunstmuseum Basel, Basilej; Musée d‘Art Moderne de la Vile Paris, Paříž; Victoria and Albert Museum, Londýn a mnohých dalších.

Terry Haass
1923 narozena v Českém Těšíně
1939 umělecké školení a studium dějin umění v Paříži
1941 přestěhování do New Yorku, dostane stipendium „Art Student’s League“,NewYork
1947 spolupracuje v „Atelieru 17“ Stanleye Haytera v New Yorku, od 1950 ředitelkou
1950 vyučuje grafické techniky v Brooklyn College a v New York City College
1951 návrat do Francie na stipendium Fullbrightovy a Woolleyovy nadace pro studium barevné grafiky, pracuje na výzkumech v atelieru Lacouriere –Frélaut v Paříži. Současně studium mezopotámské archeologie s diplomem
1954-1969 účastní se archeologických vykopávek na Blízkém východě (Izrael, Turecko, Libanon, Afganistan, Irán)
1963 francouzskou občankou. Pracuje jako asistentka v Centre National de la Recherche Scientifique) do 1972
od 1971 se věnuje zcela malbě, grafice a sochařství
1975 výstava „Hommage a Albert Einstein“, která putuje čtyři roky po Francii a Evropě
1979 první sochařské práce v oceli. První cena za interiér kulturního centra v Bochumi

Terry Haass žije a pracuje v Paříži.