Jiří Anderle

Grafika 1968–1985

Galerie Litera | 6. 12. 2006–12. 1. 2007

Na této výstavě si návštěvník může prohlédnout a případně i koupit významné grafiky letos sedmdesátiletého umělce. Anderle se představuje jako brilantní grafik, který se samozřejmostí a bravurou sobě vlastní kombinuje několik grafických technik na jednom listu a potvrzuje tím svoje vyjímečné postavení na domácí i světové výtvarné scéně. Významnou část výstavy tvoří variace na známé obrazy světových malířů – Bosche, Durera, Goyi, Picassa nebo Fragonarda. Svoje grafiky Anderle v tomto období často dedikuje svým přátelům – B.Hrabalovi, J.Kolářovi, M.Mládkové. Středobodem Anderleho zájmu je člověk se svými slabostmi i sílou, klady i zápory – listy ze slavných cyklů „Iluze a realita“, „Commedia dell Arte“ nebo „Fragmenty“ to jasně dokládají. Všechny vystavené grafiky mimo jedné pocházejí ze sbírky v Německu (důležitý list „Vejce“ z roku 1968 se podařilo získat v Paříži) a jsou v současné době téměř nedostupné. Náklady se pohybují od 30 do 70 tisků, které jsou rozptýleny do veřejných i soukromých sbírek po celém světě.
Anderle vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu a Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1961 – 69 pracoval v Černém divadle Jiřího Srnce a s tímto souborem cestoval po celém světě.
Vystavuje od roku 1962, samostatně od roku 1966. V roce 1968 vystavuje poprvé v USA: Nejnovější grafika z Prahy, Corcoran Gallery, Washington, D. C. (sbírka Jana a Medy Mládkových). Rok poté začíná spolupráce s Jacques and Anne Baruch Gallery v Chicagu, která pak organizuje Anderleho výstavy a propaguje jeho dílo po celých Spojených státech. Jacques Ludovicy z Lucemburku seznámil s dílem Jiřího Anderleho galerii Baukunst v Kolíně nad Rýnem. Tato galerie začíná vydávat katalog grafických děl Jiřího Anderleho
V letech1969–73 je asistentem u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér grafiky a ilustrace).
1971 Účastní se výstavy k 500. výročí narození Albrechta Dürera, uspořádané Společností Albrechta Dürera v Norimberku – Albrecht Dürer zu ehren (Albrecht Dürer Gesellschaft Nürnberg). Výstava grafiky v Konsthallen v Uppsale (společně s Jiřím Johnem a Adrienou Šimotovou).
1982 Obrazy z cyklu ILUZE A REALITA jsou vystaveny v Centrálním pavilonu na Benátském bienále, na tematické výstavě ARTE COME ARTE: PERSISTENZA DELL OPERA (Umění jako umění: trvání díla). Retrospektiva grafiky v Nationalmuseum ve Stockholmu.
1983 Edition Baukunst Köln vydává monografii Anderleho děl (texty: J. Kotalík, J. Mašín, G. Köhrmann, B. Hrabal).
Účastní se výstavy Dessins Tcheques du 20eme siecle v Centre Georges Pompidou v Paříži.
1984 Další prezentace Anderleho prací v centrálním pavilonu Benátského bienále na tematické výstavě ARTE ALLO SPECCHIO (Umění v zrcadlení).
1986 Vyučuje na Letní akademii v Salcburku.
1990 Končí spolupráce s galerií Baukunst-Galerie v Kolíně nad Rýnem. Ve vydávání katalogu jeho grafických listů pokračuje galerie Götz ve Stuttgartu. První krátká cesta do New Yorku po 28 letech.
1995 Retrospektiva grafických listů a kreseb v Národní galerii v Praze. 1996 Retrospektiva obrazů v Císařské konírně Pražského hradu.
Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu, pařížském Centre Georges Pompidou, vídeňské Albertině a mnoha dalších důležitých světových veřejných i soukromých sbírkách.