Ivo Pelichovský

Stroje

Galerie Navrátil | 5. 9. 2005–30. 9. 2005

Po tříleté pauze představuje v galerii Navrátil své nejnovější práce IVO PELICHOVSKÝ, představitel generace, která výrazněji vstoupila na domácí výtvarnou scénu ve druhé polovinû 90. let. Ve srovnání s předcházejícím cyklem Špatný zprávy (prezentován naposledy v loňském roce v pražské galerii Gambit) lze zaznamenat v Pelichovského tvorbě výrazný posun. Změnily se formát, barevnost i celkové vyznění děl. Jestliže dříve byl středem autorova zájmu svět masmédií, nyní jej vystřídala industriální tematika. Z obrazů zcela zmizela lidská figura, nahradily ji stroje. Tvůrce se tentokrát nechal inspirovat především soudobým životním stylem naší civilizace, pro nějž je typická nepřirozená, často až do extrému vyhnaná soutěživost, touha po rychlém úspěchu za každou cenu, povrchní „dokonalost“ ruku v ruce jdoucí s neschopností objektivně rozpoznat vlastní hranice a možnosti. Z řady z nás se tak – alespoň co se vnějších projevů týče – stávají citoví idioti s naprostou absencí sociální inteligence, perfektně fungující stroje, naprogramované podle zadaného vstupního hesla. V kresbách tak sice přímo nenajdeme jediného člověka, nicméně všudypřítomné je téma člověk – stroj. Celkové vyznění podtrhují popisky v podobû štítků s technickými parametry, zohledňujícími kritéria výkonu, užitku, rentability, vše navíc vyvedeno v efektních pastelových barvách (oproti minulosti Pelichovský používá téměři výlučně gelové propisky). Kresby nejsou signovány tradičním způsobem, každá je opatřena výrobním štítkem, obsahujícím všechny potřebné údaje. Autor zcela podřizuje tvůrčí proces zvolenému konceptu: pracuje v (téměř) přesných časových intervalech, důsledně dodržuje předem stanovenou výrobní technologii. Ačkoli vystavené kresby na první pohled připomínají počítačovou grafiku, digitální fotografii apod., jde o výsledek svébytné, neobyčejně precizní tvůrčí metody.