Jozef Mrva

Kráska je zvíře

Galerie Navrátil | 3. 10. 2005–28. 10. 2005
 
Výstava pojmenovaná „Kráska je zvíře“ je výběrem ze série kreseb – expresivně groteskních portrétů, které vznikají průběžně dodnes. Tento soubor vznikl v letech 2002–2004. Portréty jsou kresleny čínskou tuší a štětcem. Jde o jakousi topografii lidských typů, které v různých modifikacích dennodenně potkávám.
Důležitou součástí většiny kreseb je text, jenž se stává kresebnou součástí obrazu. Je to dialog s konkrétní či fiktivní postavou nebo častěji vnitřní monolog, zabíhající v přirozeném rytmu pouličního žargonu od slovních hříček do nahodilých rýmů. Zároveň je obsahem a názvem samotným. Z kreseb se tím stávají uzavřené mini-příběhy. Zdánlivě běžné situace přecházejí v drama konfliktu se sebou samým, nebo s okolním světem a tvoří tak průzory do vnitřního světa hrdinů, zmítaných sny či přemírou emocí a vášní.
Kresba samotná a vedení štětce od strohých úderů přes ornamentální arabesku, jakou vytváří třeba kouř cigarety, až po karikaturní zkratku je podřízena vnitřní expresivitě a intenzitě emocionálního napětí postav.

Jozef Mrva