Anna PLAČKOVÁ

moře dvacet čtyři

Galerie Litera | 6. 12. 2005–30. 12. 2005

Krajina je pro mne velkou výzvou. Čím dál více se mi jeví jako absolutní. V přírodě samotné, tedy v „realitě“, se setkává mé oko s „abstraktními obrazy“.
Chladné a širé. Moře.
Bílá geometrie. Stěžně.
Dokonalý tvar. Loď.
Neznámé mne zaujme a pohltí. Abstrahovat původně znamenalo odtáhnout, odvléci, násilím odvésti. A člověk jakoby vyvozoval ne abstrakci ze skutečnosti, ale skutečnost z abstrakce.
Většina vystavených věcí vznikla v létě 2005 v krajině poblíž Baltského moře. Podnětem byl vždy zcela konkrétní vjem. Vycházím z klasických technik, materiálů a formátů, ale nedodržuji je konsekventně. Směřuji ke geometrii. Přesto se nebráním ani rukopisnému zásahu.
– – – – – – – ! – – – – ? Moře.
: /:/ : / / : / : :/ / . Stěžně.
„ . . . . . . “ „ . . “. Loď.
Co se odvozuje od čeho? Rozbouřené nitro versus spořádaná krajina. Nebo naopak.
a.p.

 

anna plačková

studium:

1995 -1999 SPŠG
1995 – 2002 (ZUŠ) Zdeněk Rybka, Jaroslava Kurandová
od r. 2000 AVU (sochařský atelier Jindřicha Zeihammla)
od r. 2001 FF UK (ústav translatologie)
2004/2005 Muthesius-Hochschule, Kiel (malířský ateliér Peter Nagel)

symposia, výstavy:

2001 sochařské symposium Pacov
duben 2002 – účast na výstavě Základních uměleckých škol, Veletržní palác, Praha
2002 Sommerakademie Salzburg
říjen 2002 účast na výstavě sochařského ateliéru AVU, Düsseldorf
2004 sochařské symposium Markneukirchen
červen 2005 skupinová výstava, K23, Kiel
2005 symposium Kiers Gaard i Hojer, Dánsko