Pavel Brázda

Závodníci 1954–2004

Galerie Navrátil | 6. 12. 2004–28. 1. 2005

Pavel Brázda vystavuje od 7. 12. 2004 do 28. 1. 2005 své dnes už proslulé Závodníky v galerii Navrátil na Tomášské ulici č. 10.
Dílo Pavla Brázdy, který začal normálně vystavovat teprve v 90. letech, bylo donedávna bezmála zcela neznámé. Od roku 2000 je možné vidět jeho obrazy ve stálé expozici českého moderního umění v pražské Národní galerii ve Veletržním paláci.
Původní série Závodníků vznikala v letech 1956 – 58. Brázdův zájem o automobilové, později motocyklové závody na někdejším prvorepublikovém Masarykově okruhu v Brně vznikl už v dětství. V roce 1953 věnoval tomuto tématu průpravné studie tužkou i akvarelem přímo na závodišti v době tréninku. Popisně realistický obraz O velkou cenu z roku 1954 představuje projíždějící stroje se závodníky i množství jednotlivých, individuálně pozorovaných diváků na tribuně s podrobnou věcností. V sérii z let 56 – 58 dochází autor k radikální formální proměně. Vynutil si ji námět, který přesáhl samo zobrazení motocyklových závodů. V rozmanitosti zhuštěné do zkratkovitých znaků převládla symbolická nadsázka člověka spojeného se strojem způsobem obdobným dávným kentaurům srostlým z člověka a koně. Ze závodníka se stává aktuální mytická figura, usilovně až urputně posedlá rychlostí, do které vsází život k úspěšnému dosažení cíle za každou cenu. Nový hrdina nové doby se stává zosobněním světové soutěže o maximální výkon lidí a jejich strojů a to jak jednotlivců, tak společenských systémů politických, ekonomických atd. v celkovém směru civilizace, v které žijeme. Riskantní jízdě těch akčních hrdinů přihlíží dav diváků nyní už zcela anonymních a jinak pasivních, který je doprovází pouhým pokřikem. Na divácích těch obrazů pak je, nakolik se přibližují zaměření těch aktivních hrdinů nebo diváků a nakolik na ně včetně sebe nahlížejí s odstupem.K vyznačení rychlosti, kterou se řítí se svými řvoucími motory, jsou ty nové bytosti, vzniklé z člověka a stroje, doprovázeny vystupňovanou pestrostí barev.
Po posledním výstavě v roce 2002 došlo k tomu, že bezmála polovina těchto obrazů byla odcizena a zmizela neznámo kam.

K překonání ztráty namaloval Pavel Brázda v roce 2003 a 2004 některé z původních námětů znova ve čtyřnásobné velikosti původně malých formátů. Některé v téže době zpracoval v osmibarevných až devítibarevných sérigrafiích. K tomu budou v galerii Navrátil vystaveny i některé zbylé obrazy Závodníků z padesátých let, které zůstávají nadále neprodejné. Jinak ale je výstava v této galerii první z dvou Brázdových výstav, na kterých se nabízejí jeho obrazy, pro sběratele dosud nedostupné, k prodeji. (Druhá bude otevřena pod názvem Pestré obrázky v lednu v galerii Litera.)

 
Hodnotu Brázdových obrazů potvrdil čas. Dnes už mohou být obecně přijímány jako trvalá součást moderního českého umění druhé poloviny 20. století. Pavel Brázda šel svou vlastní cestou od svých začátků ve 40. letech a proti každé přizpůsobivosti dával přednost nekonformnímu okrajovému postavení mimo jakoukoli oficialitu a nezávislosti na obvykle přejímaných dobových módních proudech, vyhlašovaných za všeobecně progresivní. Přesto a právě proto jsou Brázdovi Závodníci jedním z nejoriginálnějších přínosů českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.
 

I když je základní koncepce Závodníků dávná – vznikala před bezmála 50 lety, působí – nezávisle na čase – dodnes svěže a živě. Lze doufat, že svým trvale aktuálním sdělením, svou dokonale ukázněnou, až strohou expresí i čistě výtvarnou formou, omezenou na vybraně minimální prostředky, zaujmou i současné návštěvníky výstav