David Radok

Josef Kroutvor

Driftwood

Galerie Navrátil | 28. 4. 2003–24. 5. 2003

David Radok
Operní režisér. Narodil se roku 1954 v Praze, jeho otec Alfréd Radok byl známým filmovým a divadelním režisérem. V roce 1968, po sovětské invazi, emigruje rodina do Švédska. U divadla začíná David jako statista v roce 1974 v Gőteborgu. Vydělává si také hrou na kytaru a pokouší se složit zkoušky z trombónu na konzervatoři. Po řadě různých divadelních profesí se v roce 1980 dostává k první režii. Věnuje se opeře, hostuje po celé Skandinávii, ale také v Berlíně a Tokyu. Na svém kontě má dnes více než 50 inscenací. Od roku 1992 žije v Praze, spolupracuje s Národním divadlem. V roce 2000 získal cenu Alfréda Radoka za inscenaci Šostakovičovy Lady Macbeth Mcenského újezdu. O rok později získal cenu roku za inscenaci Bergova Vojcka. Na zahradě rodinného domu v Kolodějích vytvořil řadu mobilů z bambusových prutů, drátů a nalezených součástek. Své objekty z vyplavených dřev vystavuje poprvé.

Josef Kroutvor

Esejista a historik umění. Narodil se roku 1942 v Praze. Vystudoval Filozofickou fakultu UK. V roce 1968 studijní pobyt v Besanconu, od roku 1970 zaměstnán v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. V roce 1990 stipendijní pobyt ve Vídni. V samizdatu a ve Svědectví publikoval pod pseudonymem Josef K. Vydal řadu knih (např. Café fatal, Fernety, Města a ostrovy), uměleckých monografií (Schiele, Sopko), uspořádal mnoho výstav. V letech 1991 – 98 vedl sbírku užité grafiky a fotografie v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Své kresby a kaligramy vystavil poprvé v roce 1963 v pražské Redutě, v lednu 2002 vystavil soubor japonérií v knihkupectví Paseka. Žije v Praze a Kramolíně.

Driftwood je název výstavy v galerii Navrátil, která představuje objekty z vyplavených dřev Davida Radoka a kresby Josefa Kroutvora. První autor je znám jako operní režisér, druhý jako esejista a historik umění. Výstava rozšiřuje pohled na jejich divadelní a literární tvorbu, která se často inspiruje ve výtvarné oblasti. Driftwood – vyplavené dřevo – je v první řadě osvěžující procházkou po mořském břehu a koneckonců také i věcí umění. Spolupráce s živlem předchází kresby i objekty a všechny ostatní úvahy.