Palme & Richtex

Piktogramy

Galerie Navrátil | 24. 6. 2002–25. 8. 2002

Ve společných projektech Palme & Richtex šlo vždy o pokus uspořádat zjevné formy bezprostředního okolí.

Daná práce je pokračováním rozboru světa znaků, započatým v roce 1990. Vše začalo umístěním 700 piktogramů na nádražích ve Vídni a Dolním Rakousku. Na dalších projektech Palme a Richtex spolupracovali nejrůznějšími způsoby. Od roku 1998 zaujímá Richtex především funkci poradce.

Na této výstavě vidíte práce Waltraud Palme, které jsou charakteristické znakovou chytlavostí vizuálních a prezentačních prvků. Umělkyně maluje, kreslí, používá šablony a razítka, instaluje a vytváří tak propojení k verbálním elementům.

Můžete si myslet, že rozpoznáváte některé z těchto obrazců. Jiné vám však připadají naprosto cizí, nerozluštitelné, ale určitým napínavým a vzrušujícím způsobem mnohoznačné. Tak dochází k zajímavé situaci, kdy známé se zdá být cizím a cizí známým. Tak výtvarnice provokuje vaši fantazii a obrazotvornost a to evokuje vaše vzpomínky a uvolňuje vaši představivost.

Z toho vyplývá, že toto umění, které pozorovatele nutí k hledání, přemýšlení a vlastnímu výkladu, je vlastně původním uměním, které nás hravou formou povzbuzuje k individuálnímu svobodomyslnému vidění a komunikaci.

Pravděpodobně si automaticky kladete otázku – co reprezentují tyto znaky? Jsou to znaky magické, tajemné, dopravní, firemní nebo viněty červeného vína? Mají tyty symboly vůbec hlubší smysl? Neboť znaky mohou být i symboly – na výstižnosti tvarů, estetické kvalitě a intenzitě působivosti záleží, zda se znak skutečně stane symbolem.

Početné dopravní značky a další ukazatele naší doby jsou až příliš často jen sterilní designérské znaky. Citlivému cestujícímu / účastníkovi dopravního provozu připadají snesitelné jen když jsou čas od času zesměšněny estetickou ironií, když se jejich záměrná jednoznačnost přemění v neposlušnou mnohoznačnost, která nás ponouká k smíchu a tím tyto znaky zbaví jejich jednotvárnosti.

Piktogramy Waltraud Palme bychom mohli označit za hrací žetony, které jsou březí svými symboly, jsou to zároveň obrazy a obrázkové znaky, nemají žádnou funkci a současně jsou schopny určité funkce plnit.