Sochařské sympózium Přední Kopanina

Galerie Navrátil | 10. 1. 2002–3. 2. 2002

Výstava výsledných prací ze Sochařského sympozia Přední Kopanina 2001, které se uskutečnilo od 6. 8.–19. 8. 2001 v opukovém lomu v Přední Kopanině v Praze 6, představí sochařská díla pěti řádných účastníků sympozia – Michaely Absolonové, Miloslava Fekara, Marie Šeborové, Jaromíra Švaříčka, Daniela Talavery a hostů Miloslava Chlupáče a Šárky Radové. Výstava se uskuteční v Galerii Navrátil, v Tomášské ul.10, v Praze 1-Malé Straně, v lednu 2002 a bude nazvána Sochařské sympozium Přední Kopanina 2001 Vernisáž výstavy se bude konat dne 9. ledna 2002. K výstavě bude vydán katalog sympozia. Tato výstava bude závěrečnou částí projektu Sochařského sympozia Přední Kopanina 2001. Výstava umožní široké veřejnosti seznámení se sochařskými díly-výsledky čtrnáctidenního pobytu sochařů v inspirativním prostředí opukového lomu Samotným umělcům a těm, kteří měli možnost zhlédnout vystavená díla přímo v lomu na závěrečné prezentaci či na výstavě ve veřejném prostoru na náměstí v Přední Kopanině umožní porovnání a ověření vzájemných vztahů mezi sochařským dílem a prostorem jak v exteriérních podmínkách tak v interiéru galerie, která se navíc nachází v prostorách historického domu, jenž byl vystavěn právě z opuky těžené v oblasti současného kopaninského lomu.Cílem této výstavy je rovněž obohacení kulturní veřejnosti o zajímavé souvislosti mezi historií jednoho z pražských lomů a současným uměleckým snažením mladé české sochařské generace.